Konténerbe helyezhető hulladékok

Társaságunk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 388-1/2/2014. számon kiadott hulladékkezelési engedélye alapján vállalja a lent felsorolt EWC-kód besorolású hulladékok átvételét. A lent felsorolt hulladékokat a Borostyán Rec Kft. begyűjti, előkezeli és hasznosítja.

Építési és bontási hulladék * beton * téglák * cserép és kerámia * beton, tégla, cserép és kerámia keveréke * fa * bitumen keverékek (nem veszélyes) * vas és acél * kábelek (nem veszélyes) * föld és kövek (nem veszélyes) * gipsz-alapú építőanyag (nem veszélyes) * kevert építési és bontási hulladék

Az átadásra kerülő konténer építési és bontási hulladékon kívül semminemű egyéb hulladékot (veszélyes- vagy kommunális hulladék) nem tartalmazhat. Amennyiben fentiektől eltérő hulladék kerül a konténerbe, úgy annak – a lerakóhelyre történő szállítási és lerakóhelyi költségét a megrendelőnek tovább számlázzuk.